Terms & Conditions

Kullanım Şartları & Koşulları

İş bu Kullanım Şart Ve Koşulları Depot Konaklama Hizmetleri A.Ş.’ye (“Şirket”) ait thestayline.com internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) yapılan tüm ürün alışverişleri için geçerli olacaktır.

İnternet Sitesi’ni ziyaret eden, kullanan (“Kullanıcı”) ve/veya İnternet Sitesi’ne üye olan (“Üye”) tüm gerçek ve tüzel kişiler, Kullanıcı ve Üye olarak, işbu İnternet Sitesi Kullanım Şart Ve Koşulları’nı tümüyle okuduğunu, tüm içeriğini anladığını, işbu Kullanım Şart Ve Koşulları’nda yer alan koşulları ve ayrıca bu koşulların ileride İnternet Sitesi üzerinden ilan edilerek tadil edilecek versiyonlarını ve bunlar dışında İnternet Sitesin’de yer verilen her türlü hüküm, şart ve düzenlemeleri kabul ettiğini; bu hususlarda her hangi bir itiraz veya defi öner sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı ve Üye thestayline.com internet sitesi üzerinden verdiği ürün siparişlerinde iş bu belgede belirtilen şart ve koşullara tabi olduğunu kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı ve Üye işbu şart ve koşulları kabul etmediği takdirde ürün sipariş vermemelidir.

thestayline.com, tamamen kendi takdiriyle her hangi bir zamanda, işbu Kullanım Şart Ve Koşulları’nı ve İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve içerikleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir, Kullanım Şart Ve Koşulları’nda yer alan düzenlemelere ve İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklere yenisini ekleyebilir, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. Şirket bu hakkını önceden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın dilediği zaman ve şekilde kullanabilecek olup; Kullanım Şart Ve Koşulları’nda ve İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklerde meydana gelecek değişiklikler ilgili İnternet Sitesi’nde ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacaktır. Değiştirilmeyen hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

1-SİPARİŞ

Kullanıcı ve Üye sipariş vermek için thestayline.com internet sitesindeki sipariş sürecini izlemeli ve ödemeyi onaylamalıdır. Kullanıcı ve Üye’nin bu süreci tamamlaması akabinde siparişin alındığını onaylayan bir e-posta Kullanıcı ve Üye’nin bildirmiş olduğu e-posta adresine iletilecektir. Teslimat ancak işbu Sözleşme’nin onaylanması ve ödemenin yapılmış olması kaydıyla yapılacaktır. Bu adımların tamamlanması akabinde Kullanıcı/Üye’ye sipariş takibini yapabilmesi adına kargo takip numarasını içeren bir e-posta gönderilecektir.

2-SİPARİŞİN REDDİ

2.1. Şirket’in internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya kaldırma hakkı her daim saklıdır. Şirket, Kullanıcı ve Üye’ye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çektiği, kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.

2.2. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise Kullanıcı ve Üye ‘ye iade edilir. İade işlemi Kullanıcı ve Üye ürün bedelinin Kullanıcı ve Üye’nin kredi kartına iade edilmesi sureti ile yapılır. Ürün tutarı, siparişin Kullanıcı ve Üye tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesinden sonra Kullanıcı ve Üye hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgilidir.

3-TESLİMAT

3.1. Sözleşme konusu ürün, Kullanıcı ve Üye’ye veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Şirket’in anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Şirket sattığı ürünleri anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile Kullanıcı ve Üye’ye göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının Kullanıcı ve Üye’nin bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Kullanıcı ve Üye’nin ürünü kargo firmasının kargo firması tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.

3.2. Şirket, siparişlerini siparişte belirtilen tahmini teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen siparişleri ise sipariş tarihinden itibaren en fazla 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Şirket kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz.

3.3. Kullanıcı ve Üye, teslimat anında Kullanıcı ve Üye’nin belirttiği adreste bulunan kişiye yapılan teslimatın Kullanıcı ve Üye’ye yapılmış sayılacağını kabul etmektedir. Ürünlerin, teslimatı anında Kullanıcı ve Üye’nin bizzat adresinde bulunmaması durumunda dahi, Şirket edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Kullanıcı ve Üye’nin sorumluluğu olacaktır. Ürün, Kullanıcı ve Üye’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden Şirket sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Kullanıcı ve Üye’nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Şirket’e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Kullanıcı ve Üye’ye aittir.

3.4. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Kullanıcı ve Üye’ye aittir.

3.5. Kullanıcı ve Üye, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Şirket sorumluluk kabul etmeyecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Kullanıcı ve Üye’ye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır.

4-ÖDEME

4.1. Kullanıcı ve Üye, Şirket tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli Şirket’e tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, Şirket tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

8.2. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun ürün bedelini Şirket’e ödememesi halinde, ürün en geç 3 gün içinde Kullanıcı ve Üye tarafından tüm giderleri Kullanıcı ve Üye’ye ait olmak üzere Şirket’e iade edilir. Şirket’in iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Şirket’e yapılan ödemelere ilişkin Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

5-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. “The Stay Line” markası ve logosu, thestayline.com isimli İnternet Sitesi, ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm ögeleri, İnternet Sitesi’nin tasarımı, yazılımı ve bu çerçevede Şirket tarafından oluşturulan/oluşturulacak her türlü marka, logo, tasarım, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Şirket’in mülkiyetindedir. Şirket, kendi mülkiyetinde olan fikri hakların, telif haklarının, marka ve tasarım haklarının ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin Kullanıcı ve Üye dahil herhangi bir 3. şahıs tarafından her ne suretle olursa olsun elde edilmesine, işlenmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına, sergilenmesine, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, kopyalanmasına, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılmasına, üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ve/veya bu unsurları içerecek şekilde herhangi bir çalışma yapılmasına kesinlikle izin vermemektedir.

Bu kapsamda Kullanıcı ve Üye, İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerinde Şirket’in fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, yukarıda belirtilen nitelikte ve/veya bu sonucu doğurabilecek her türlü eylemden beri duracağını, Şirket’in bu haklarına halel getirecek her türlü davranıştan kaçınacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanıcı ve Üye’nin her ne sebeple olursa 5.1. maddede anılan yükümlülüklerine hareket etmesi halinde Şirket, bu yükümlülüğü ihlal eden Kullanıcı ve Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanımına son verilebilecek ve İnternet Sitesi’nin bu Kullanıcı ve Üye tarafından kullanılmasına engel olabilecektir Ayrıca Şirket’in kanundan ve sair mevzuattan doğan her türlü dava, şikayet, takip ve talep hakları saklı olup; Kullanıcı ve Üye, ihlal durumunda Şirket’in ve/veya başkaca 3. şahısların uğradığı maddi-manevi her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

6-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Kullanıcı ve Üye, IP adresi, tarih/saat vb. bilgileri İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği bilgisi, tarayıcı (browser) tipi, domain tipi, çerez (cookie) kayıtları gibi İnternet Sitesi’nin kullanımına bağlı verilerinin Şirket tarafından mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle kullanılabileceğini, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, tasnif edilip, muhafaza edilebileceğini, paylaşabileceğini, aktarılabileceğini, ifşa edebileceğini ve sair şekillerde işlenebileceğini bilmekte ve bu hususa muvafakat etmektedir.

Şirket, İnternet Sitesi’nin kullanımına bağlı Kullanıcı ve Üye verilerini, Kullanıcı ve Üye güvenliğini sağlamak, yükümlülüklerini ifa etmek, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek, profilleme ve istatistiksel çalışmalar yapmak, alışkanlık ve beğeniler kapsamında kişiye yönelik teklif ve ürünler sunmak, talep ve şikayet süreçlerinin yönetmek, kendi süreçlerini iyileştirme amacıyla gerekli değerlendirme ve araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak gibi amaçlarla bizzat işleyebilir, bu hususlarda işbirliği içinde olduğu firmalara aktarım yapabilir ve bu durumda bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı ve Üye bilgileri işlenebilir.

6.2. Şirket, Kullanıcı ve Üye’ye özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek amacıyla İnternet Sitesi’ne teknik vasıtalarla (görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, Kullanıcı ve Üye davranışları vb.) belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirebilmektedir. (kısaca “Çerezler”) Kullanıcı ve Üye, çerezleri kaldırabilir veya reddedebilir; fakat bu durumda İnternet Sitesi’nin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

7-KULLANIM ŞART VE KOŞULLARI DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket, işbu Kullanım Şart Ve Koşulları’nı tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Kullanım Şart Ve Koşulları’nın değiştirilen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8-MÜCBİR SEBEP

Şirket’in Sözleşme konusu yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, kötü hava koşulları, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme, güncelleme veya yenileme çalışmaları ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Şirket’in kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır.

9-MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Kullanıcı ve Üye, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil); Şirket’in defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. İşbu Kullanım Şart Ve Koşulları’nın herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir.

9.3. İşbu Kullanım Şart Ve Koşulları’ndan doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. Taraflar arasında, işbu Kullanım Şart Ve Koşulları’nın yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9.4. Şirket’in işbu Kullanım Şart Ve Koşulları’nda anılan haklarından birisini kullanmaması, mezkûr haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir.

10-YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu Kullanım Şart Ve Koşulları İnternet Sitesi’nde yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girecek ve Kullanım Şart Ve Koşulları’nda yapılacak değişiklikler de aynı şekilde İnternet Sitesi’nde yayınlandığı an itibariyle Kullanıcı ve Üyeler için bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı ve Üye, İnternet Sitesi’ni kullanmak suretiyle işbu Kullanım Şart Ve Koşulları”nı ve Kullanım Şart Ve Koşulları’nda yapılacak değişiklikleri kabul etmiş bulunmaktadır.