Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait “thestayline.com” internet sitesine (“İNTERNET SİTESİ”) sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürünlerin (“Ürün”) ALICI’ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme’yi İNTERNET SİTESİ’nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün’ün bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

1. TARAFLAR

1.1. SATICI’YA AİT BİLGİLER

İsim/Unvanı : Depot Konaklama Hizmetleri A.Ş.
Vergi Dairesi : Beyoğlu
Vergi Numarası : 292 064 13 41
MERSİS Numarası : 0292064134100001
Adres : Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No:6 Kat:3 Maçka Şişli / İstanbul
Telefon : Fax : 0212 9707070
E-posta : www.thestayline.com Web : ask@thestayline.com

1.2. ALICI’YA AİT BİLGİLER

Ad Soyad                                          :
T.C. Kimlik No.                     :
Fatura Adresi                        :
Telefon                                   :                      
E-posta                                   :                

SATICI tarafından satılan ürünlere ilişkin satın alma talebinde bulunan yukarıda bilgileri yer alan ALICI, beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SATICI tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Alıcı’nın Satıcı’ya ait İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, İnternet Sitesi’nde, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Sözleşme’nin 5. maddesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen Ürünler’in uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle satışı ve bu hususta Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

Ürün’ün cinsi ve türü, miktarı, markası, modeli, rengi, birim fiyatları ve satış bedeli ile ödeme/tahsilat bilgileri ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Açıklaması:
Peşin Fiyatı:
Kargo Tutarı:                                                         
Ara Toplam (Tüm vergiler dahil toplam fiyatı):       
Teslimat Adresi:                                                     
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:
Teslim Edilecek Kişi:
Ödeme Şekli-Aracı:
Kart Tipi:
Kart Numarası:
Kredi Kartına Taksit/Tek Çekim:
Toplam Tutar:

3. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme ALICI tarafından siparişin verildiği tarihte yürürlüğe girecek olup; tarafların Sözleşme’den doğan edimlerini gereği gibi yerine getirmesiyle birlikte o tarih itibariyle sona erecektir.

4. GENEL ŞARTLAR

4.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder

4.2. SATICI, sadece kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde ALICI’lar için çeşitli zamanlarda koşulları kendisi tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar yapabilecektir.

4.3. SATICI İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

4.4. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelere ilişkin ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

4.8. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken ve/veya sipariş verirken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.9. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

4.10. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

4.11. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

5. SİPARİŞ

ALICI sipariş vermek için thestayline.com internet sitesindeki sipariş sürecini izlemeli ve ödemeyi onaylamalıdır. ALICI’nın bu süreci tamamlaması akabinde siparişin alındığını onaylayan bir e-posta ALICI’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine iletilecektir. Teslimat ancak işbu Sözleşme’nin onaylanması ve ödemenin yapılmış olması kaydıyla yapılacaktır.

6. SİPARİŞİN REDDİ

6.1. SATICI’nın internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya kaldırma hakkı her daim saklıdır. SATICI, ALICI’ya veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çektiği, kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.

6.2. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise ALICI’ya iade edilir. İade işlemi ALICI ürün bedelinin ALICI’nın kredi kartına iade edilmesi sureti ile yapılır. Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgilidir.

7. TESLİMAT

7.1. Sözleşme konusu ürün, ALICI’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile ALICI’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde ALICI’nın ürünü kargo firmasının kargo firması tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.

7.2. SATICI, siparişlerini siparişte belirtilen tahmini teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen siparişleri ise sipariş tarihinden itibaren en fazla 30 (otuz) gün içinde teslim eder. SATICI kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz.

7.3. ALICI, teslimat anında ALICI’nın belirttiği adreste bulunan kişiye yapılan teslimatın ALICI’ya yapılmış sayılacağını kabul etmektedir. Ürünlerin, teslimatı anında ALICI’nın bizzatihi adresinde bulunmaması durumunda dahi, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

7.4. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir.

7.5. ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır.

8. ÖDEME

8.1. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

8.2. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

8. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

8.1. ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

8.2. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu ile SATICI tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

8.3. Cayma hakkı kullanımının mümkün olduğu hallerde, ALICI cayma süresi içerisinde ürünü özelliklerine ve kullanım koşullarına uygun olarak muhafaza etmesi gerektiğini ve bu duruma aykırı davranması sebebiyle üründe bir bozulma, ayıp meydana gelirse bundan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırılık halinde ve/veya ürünün kullanılması, etiketinin çıkartılmış olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın üründe herhangi bir hasar meydana gelmesi veya ürünün tekrardan satılabilirlik özelliğini kaybetmesi halinde  ALICI cayma hakkını kaybeder.

8.4. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya İnternet Sitesi’nin “İade ve Değişim” bölümüne talebini ileterek cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın bu talebini iletmesi akabinde, talebinin alındığında dair bildirimi ALICI’ya e-posta aracılığıyla gönderilecektir. Ancak aşağıdaki durumlarda cayma hakkı bulunmamaktadır:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

8.5. Cayma hakkının kullanılması halinde;

1. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.)
2. İade formu
3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ALICI’nın da bahse konu ürünü 14 (ondört)  günlük süre içerisinde ürünü iade etmesi gerekmektedir.
5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

9. İHTİLAFLARIN HALLİ

ALICI, uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri’ne yapabilir.

10. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

ALICI, SATICI’ nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet sipariş verdiğini, Sözleşme şartlarını kabul ettiğini ve herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

thestayline.com sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

Tarih: